Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
 • Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup u prodejce Upletusi prostřednictvím internetového obchodu www.upletusi.cz. Obchodní  podmínky určují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.
 • Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu. 
 • O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován e-mailovou zprávou na zadanou adresu.

 

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 • Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).
 • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 
 • Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat písemně prodávajícího (např. e-mailovou zprávou). 
 • Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku. 
 • Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena po navrácení zboží prodávajícímu nebo po doložení dokladu o jeho odeslání. 
 • Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

Reklamace

 • Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má zákazník právo na výměnu nebo opravu.  Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy. 
 • Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny. 
 • Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebené jeho používáním.

 

Dodací podmínky 

 • Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího, případně využije možnosti platební brány. Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby.
 • Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučený balíček, případně jako balík do ruky či zásilkovna. Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty a Zásilkovny. V případě volby platby dobírkou, je objednávka navýšena o poplatek spojený s dodatečnými náklady na dobírku.
 • Na Slovensko lze doručovat pouze pomocí Zásilkovny.
 • Pokud si kupující přeje zaslat zboží jinou službou České pošty, jako je např. balík na poštu, informuje o tom prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za tyto služby.
 • Zásilky jsou standardně odesílány do 2 pracovních dnů od obdržení platby (ale vyjímkou není ani odeslání ten samý den).
 • V ceně dopravy je zahrnuta manipulace a balné včetně poštovného. Pokud potřebujete rozělit objednávku do více balíčků, je třeba vytvořit oddělené objednávky.
 • S přízí zacházíme šetrně, skladujeme v optimálních podmínkách a balíme v odpovídajících obalech.

Ochrana a zpracování osobních údajů

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity.
 • Rozsah, účel a zpracování osobních údajů je popsán na samostatné stránce.

 

Identifikační údaje

Maternus s.r.o.

Na Popluží 622/1

400 01 Ústí nad Labem

IČ: 118 37 152

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 47675

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. Července  2016.

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                  [BUDE DOPLNĚNO].

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                  [BUDE DOPLNĚNO].

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti [BUDE DOPLNĚNO](„Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: